STRETNUTIE S OBČANMI BUDE AJ O VETERNÝCH TURBÍNACH

22. 11. 2023
Každému zasadnutie mestského zastupiteľstva má predchádzať stretnutie s občanmi. Tento čas je vyhradený na diskusiu a objasňovanie, napríklad aj v súvislosti s plánovanými veternými turbínami.