STRETNUTIE RODÁKOV

08. 07. 2022
Občianske Združenie Hornojatovčan zorganizovalo už piate stretnutie rodákov Horného Jatova a Kľučiarne. Prvé sa uskutočnilo pred dvadsiatimi piatimi rokmi. Stretávajú sa tu rodáci z celej bývalej Československej republiky, ale aj z Nemecka.