STRETNUTIE ČLENOV ZMO GA SA

15. 03. 2023
Minulý týždeň sa v Sládkovičove uskutočnilo Valné zhromaždenie Združenia miest a obcí galantsko-šalianskeho regiónu. Súčasťou programu bola aj voľba predsedu združenia a nových členov rady.