STOPKA PRE NIEKTORÉ AKTIVITY

19. 05. 2020
Po vlne uvoľnenia opatrení sa mnohé samosprávy zaoberajú otázkou, ako ďalej. Prepuknutie pandémie ovplyvnilo ekonomiku, ale aj rozpočet Šale. Odrazí sa to napríklad na realizácii niektorých projektov či poskytovaní služieb.