STO TALENTOV Z GALANTY A OKOLIA

29. 06. 2015
Školský rok sa blíži ku koncu a žiaci sa už nevedia dočkať letných prázdnin.