STAVALI BEZ POVOLENIA

30. 08. 2021
Zmena územného plánu číslo 7 v Galante najskôr neprešla niekoľkými mestskými zastupiteľstvami, aby bola na tom poslednom 12. augusta schválená. Jej súčasťou bolo aj umožniť súkromnej spoločnosti požiadať stavebný úrad a príslušné orgány pri plánovanom budovaní nových hál.