STARÝ OLEJ ZA NOVÝ OCOT

11. 05. 2021
Chrániť životné prostredie sa dá aj doma v kuchyni – a to zbieraním a odovzdávaním použitého kuchynského oleja či tukov. V meste Šaľa ho budú môcť obyvatelia už onedlho vymieňať za novú fľašku octu alebo oleja.