STÁROČNÝ PLATAN DOŽÍVA

24. 07. 2023
Pýchou seredského Zámockého parku sú bezpochyby dva platany javorolisté, ktoré majú približne dvesto rokov. Kým jeden je vo výbornej zdravotnej kondícii, druhý už má roky zrátané.