STALI TURBÍNY FINÁLNU STOPKU?

09. 05. 2024
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Galante poslanci hlasovali aj o bode týkajúcom sa petície proti výstavbe veterných parkov v regióne mesta Galanta. V súvislosti s touto tematikou vstúpilo do pozornosti ďalšie uznesenie.