SPÚŠŤAJÚ TRIEDENIE KUCHYNSKÉHO ODPADU

14. 04. 2021
Obyvatelia Galanty sa dočkali. Od konca predchádzajúceho týždňa mesto oficiálne spustilo projekt separácie kuchynského odpadu, ktoré je od 1. Januára povinnosťou samospráv.