SPOZNAJ SVOJE MESTO

25. 03. 2021
Vďaka súťaži „Spoznaj svoje mesto“ vznikajú originálne upútavky ohľadne mesta Šaľa. Malé Šaľančatá ale aj veľkí Šaľania nám už 21 týždňov ukazujú, ako vnímajú kultúrne pamiatky, pamätihodnosti, osobnosti mesta, ale aj významné udalosti Šale. Cez každú novú výzvu pracovníci MsKS odkrývajú kus histórie a kultúrnej identity mesta.