ŠPORTOVÉ ŠTVRTKY POKRAČUJÚ

24. 08. 2023
Neformálne športové poobedia pod záštitou mesta pre všetkých mladých zo Serede pokračujú. Program je pripravený už aj na mesiac september.