ŠPORTOVÉ HRY SENIOROV

07. 09. 2015
V Domove dôchodcov a Domove sociálnych služieb v Galante sa konal už 9. Ročník športového podujatie s názvom Seredský desaťboj.