ŠPORTOM KU ZDRAVIU

14. 09. 2021
Na ZŠ Karola Kuffnera v Sládkovičove sa konal deň s názvom " Športom ku zdraviu" okrem pohybu nechýbala ani zdravá strava, ktorú si žiaci mohli vyskúšať pripraviť aj sami.