SPOPLATNÍ ŠAĽA PARKOVISKÁ?

30. 05. 2019
Anketa medzi obyvateľmi by mala pomôcť aj pri tvorbe parkovacej politiky. Samospráva už v tomto roku plánuje spoplatniť centrum mesta.