SPOPLATNÍ GALANTA PARKOVISKÁ?

21. 06. 2019
Galanta a Šaľa ohlásili veľké zmeny ktoré súvisia s parkovacou politikou. Čoraz viac sa hovorí o spoplatnení parkovísk, ktoré skôr pripomínajú prestupové stanice.