SPOMIENKA NA 79 VÝROČIE SNP

30. 08. 2023
V Šali pri pamätníku na Dolnej ulici si pripomenuli 79. výročie SNP. Pietny akt kladenia vencov sa konal za prítomnosti vedenia mesta, miestnych poslancov aj poslancov NR SR a prítomní boli aj zástupcovia Zväzu protifašistických bojovníkov.