SPOLUPRÁCA BUDE POKRAČOVAŤ

26. 06. 2019
V našom spravodajstve sa ešte raz vrátime k šalianskemu jarmoku. Do mesta aj v tomto roku zavítali zástupcovia partnerských miest, ktorí svoju spoluprácu so Šaľou spečatili podpisom partnerskej zmluvy.