SPOLU BEZ BARIÉR

28. 11. 2019
V nedeľu 24. novembra sa v Dolnej Strede uskutočnil charitatívny koncert s názvom "Spolu bez bariér". Hostia prišli podporiť krásnu myšlienku a zároveň naplniť cieľ podujatia, vďaka ktorému budú pre hendikepované deti zakúpené pomôcky a poskytnuté rehabilitácie.