SPÄŤ DO LAVÍC

11. 01. 2022
Začiatok týždňa žiakom znovu odštartovalo zvonenie a pozdravy na monitoroch nahradili osobné rozhovory. Za akých podmienok však školy fungujú a čím sa riadia – to upresnila aj štátna tajomníčka ministerstva školstva.