SNAŽIA SA ICH MOTIVOVAŤ K ŠPORTOVANIU

29. 05. 2023
Základná škola Gejzu Dusíka v Galante usporiadala už druhý ročník športového podujatia s názvom Beh Gejzu Dusíka. Kto sa ho zúčastnil, čo je jeho primárnym cieľom a ako ho hodnotia deti?