SLUŠNE SA POROZPRÁVALI

07. 02. 2020
Galantskí poslanci majú za sebou prvé novoročné rokovanie. Svojho mandátu sa ujala Zuzana Gauliederova, žena po tragicky zosnulom občianskom aktivistovi a zároveň mestskom poslancovi Františkovi Gauliederovi.