SLOVOM A HMATOM

15. 08. 2023
Slovom a hmatom – Dejiny Serede pre nevidiacich je názov klubového podujatia, ktorý si dal za úlohu spájať vidiacich ľudí s ľuďmi s poruchami zraku. Ide o to, aby sa niečo nové dozvedeli, no zároveň zabavili.