SLOVENSKÉ SOVY SA PREKONALI

15. 11. 2019
Ornitológovia vyhodnotili výsledky tohoročného hniezdenia plamienky driemavej – populárnej sovy, ktorej operenie tváre pripomína srdce.