SKÚŠKY DOSPELOSTI

10. 04. 2019
V školských laviciach ešte chvíľu zostaneme. Stres a nervozita už vrcholí na stredných školách. Tu sa žiaci pripravujú na druhú časť skúšky dospelosti.