ŠKOLU NAVŠTÍVIL MATEJ TÓTH

19. 05. 2022
Základná škola s materskou v Dolných Salibách sa tešila z návštevy olympijského víťaza Mateja Tótha. Ten sa spolu so svojím tímom prišiel presvedčiť, ako sa škole darí v rámci športovej akadémie.