ŠKÔLKÁRI SÚ NAŠA BUDÚCNOSŤ

27. 11. 2019
Čo sa za mlada naučíš, neskôr akoby si našiel. Aj v tomto duchu sa niesol odborný seminár v Nových Zámkoch zameraný na podporu výchovy a vzdelávania našich najmenších v materských školách. Jedinečný spôsob výučby má mať však pozitívny dopad na nás všetkých.