ŠKÔLKARI SPOZNALI ĽUDOVÉ TRADÍCIE

22. 03. 2023
ŠKÔLKARI SPOZNALI ĽUDOVÉ TRADÍCIE Ku škôlkarom na Základnej škole s materskou školou Jozefa Murgaša v Šali zavítali Fidlikanti. Najmenších oboznámili nielen s ľudovou hudbou, tradíciami, ale aj hudobnými nástrojmi.