ŠKOLA VOLÁ

02. 09. 2015
Deťom skončil oddych, začala škola. Po dvojmesačných prázdninách opäť zazvonil zvonec, ktorý odštartoval 10 mesiacov učenia, nových vedomostí, ale aj zážitkov.