ŠKOLA USPELA V PROJEKTE

29. 03. 2021
Uspeli v projekte ministerstva školstva. Základná škola s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským v Šali získala peniaze na podporu čitateľskej gramotnosti svojich žiakov a nezabudla ani na marec, mesiac knihy.