ŠKOLA OŽILA BEHOM

12. 04. 2018
Beh je prirodzený pohyb pre naše telo a zároveň nám pomáha udržať sa v kondícií a pri zlepšovaní našej životosprávy. Je teda pre naše zdravie prínosný a to by mali vedieť aj naše deti. V Sládkovičove sa pri tejto príležitosti konal 3. Ročník akcie Beh oslobodenia – beh pre zdravie.