SILNÝ VIETOR POKÚŠA STROMY AJ MAJETOK

13. 04. 2021
Vrtochy počasia sa postarali o prácu hasičom na celom Slovensku. V súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou zasahovali do dnešného rána celkom 26-krát. Aká bola noc v našom regióne?