SÍDLISKO PREŠLO PREMENOU

27. 07. 2022
Niektoré sídliská v Seredi majú už svoje najlepšie časy za sebou. Mesto sa preto zapojilo do viacerých grantových výziev a vďaka nim sa obyvatelia tešia z revitalizácie prvého vnútrobloku na sídlisku Dionýza Štúra I.