SEREDSKÝ DESAŤBOJ

13. 10. 2022
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Seredi po nútenej prestávke opäť zorganizoval obľúbené podujatie s názvom Seredský desaťboj. Športovci reprezentovali v desiatich disciplínach a tešili sa zo súťaže.