SCHVÁLILI DOTÁCIE NA ŠPORT A KULTÚRU

08. 02. 2016
V prvej zmene rozpočtu na rok 2016 sa galantskí poslanci zaoberali dotáciami na šport a kultúru. Športové kluby a kultúrne organizácia mohli na základe výzvy podávať žiadosti o finančné príspevky z mestskej pokladnice.