ŠAĽU NAVŠTÍVIL MINISTER

21. 11. 2016
V piatok mesto navštívil minister dopravy, ktorý sa stretol nielen s primátorom, ale aj organizátormi protestných akcii.