ŠAĽA ZÍSKALA PROSTRIEDKY NA OSVETLENIE

26. 10. 2015
Šaľa získala nenávratný finančný príspevok na modernizáciu verejného osvetlenia. V rámci projektu budú nahradené staré osvetľovacie zariadenia za nové, ledkové.