S ČÍM SA OBRACALI OBYVATELIA NA MESTO?

06. 03. 2023
Koľko sťažností a petícii bolo v roku 2022 podaných na mesto Galanta? Aj o tomto informoval hlavný kontrolór mesta poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva.