S AKÝM RIEŠENÍM PRIŠLI

07. 03. 2023
Mesto Sereď v spolupráci s mestskou políciou prišlo s návrhom, ktoré by mohlo vyriešiť situáciu pred ZŠ J. A. Komenského. Návrh by mal vyriešiť dopravné kolízie v tejto lokalite, kvôli ktorým je ohrozená bezpečnosť detí.