ROZŠIRUJÚ KAPACITU ZARIADENIA

21. 02. 2024
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Galante sa vďaka Trnavskému samosprávnemu kraju rozširuje o ďalší priestor situovaný na Bratislavskej ulici, ktorý predtým slúžil študentom Strednej odbornej školy obchodu a služieb.