ROZPORUPLNÁ INVESTÍCIA

30. 07. 2021
V tohtoročnom rozpočte mesta Galanta sa nachádzajú aj finančné prostriedky, ktoré nakoniec poputujú súkromnej spoločnosti na vysádzanie zelene v meste. Táto záležitosť sa riešila na poslednom mestskom zastupiteľstve, kde sa jeden z poslancov pýtal, prečo túto vec neriešia Technické služby mesta, keď to majú v kompetencii.