ROKOVALI O ÚPRAVE ROZPOČTU

17. 10. 2023
Súčasťou posledného plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva v Galante bolo aj rokovanie o II. návrhu na úpravu rozpočtu Mestského kultúrneho strediska na rok 2023. Čo k nej viedlo?