ROKOVALI O DOPLNKOCH ÚZEMNÉHO PLÁNU

15. 03. 2024
Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva v Galante dostali poslanci na stôl i materiál týkajúci sa zmien a doplnkov č. 8 platného územného plánu mesta, ktorý zahŕňal hneď niekoľko bodov.