RODINNÉ POPOLUDNIE NA ŠÁRDE

16. 05. 2022
V nedeľu sa na Galantskom Šárde konal druhý ročník Rodinného popoludnia, ktoré organizovalo MsKS Galanta.