RIZIKO LETNÝCH POŽIAROV

25. 07. 2023
Letné počasie so sebou okrem mnohých pozitív prináša aj nebezpečenstvo v podobe zvýšeného rizika vzniku požiarov. Ako podobným nepriaznivým situáciám predchádzať?