RIEŠILI REKONŠTRUKCIU ŠTADIÓNA

13. 04. 2023
Na stretnutí s obyvateľmi mesta Sereď sa riešila téma rekonštrukcie futbalového štadióna. Samospráva musí Úradu vlády SR vrátiť nevyčerpanú dotáciu. Aké budú ďalšie kroky mesta spojené s opravou tohto športového stánku?