RIEŠILI PROBLÉMY V OKRESE

15. 03. 2023
V súvislosti s návštevou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja v Šali bola predostretá aj téma aktuálnych problémov okresu. Aké boľačky sú na zozname mesta a obcí?