REFERENDUM AKO VOĽBA POŠTOU

23. 11. 2022
Blíži sa referendum. Obyvateľom, ktorí v ňom chcú vyjadriť svoj názor, no zároveň sa napríklad pre zimnú dovolenku nebudú nachádzať na Slovensku, zostáva už len zopár dní nato, aby v prospech tohto kroku doriešili administratívne záležitosti.