RAZIA V ÚĽANOCH

10. 10. 2019
Policajti počas prehliadky v areály bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Veľké Úľany našli a zaistili viaceré plastové nádoby s neznámymi chemickými látkami, ktoré zaslali na expertízne skúmanie.