PRVÝ ROK GALANTSKEJ CHARITY

31. 03. 2021
Galantská farská charita má za sebou prvý rok činnosti. Skupina dobrovoľníkov so srdcom pre núdznych sa sformovala vďaka účasti na predvianočnej potravinovej zbierke. Práve včas. V roku poznačenom pandémiou pomohli mnohým seniorom aj rodinám.